Χρησιμοποιούμε δομημένα εργαλεία όπως το WISC test και το ΑΘΗΝΑ όπου κρίνεται απαραίτητο ώστε να σχεδιαστεί εξατομικευμένο πρόγραμμα βασισμένο στις ανάγκες του παιδιού.

WISCIII

Το Weschler Intelligence Scale for Children (WISC) πρόκειται για ένα τεστ νοημοσύνης που απευθύνεται σε παιδιά από 6 έως 16 ετών. Σχεδιάστηκε από τον Αμερικανό ψυχολόγο DavidWeschler το 1949, ενώ το 1997 έγινε η προσαρμογή του στα Ελληνικά. Θεωρείται ένα από τα πιο αξιόπιστα μέσα αξιολόγησης των γνωστικών λειτουργιών και της νοημοσύνης των παιδιών. Παράλληλα δίνει κάποια στοιχεία για μαθησιακές δυσκολίες ή για το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (Δ.Ε.Π.Υ).

Το τεστ χωρίζεται σε δυο είδη κλιμάκων, τις λεκτικές και τις πρακτικές κλίμακες με επιμέρους δραστηριότητες στην καθεμία. Το επίπεδο δυσκολίας του τεστ είναι πάντα ανάλογο με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, για τις περισσότερες ασκήσεις υπάρχει χρονικό όριο.

Στις Λεκτικές κλίμακες εξετάζονται οι εξής τομείς:

 1. Πληροφορίες – Το παιδί καλείται να απαντήσει προφορικά σε ερωτήσεις γενικών γνώσεων
 2. Αριθμητική – Ασκήσεις αριθμητικών προβλημάτων
 3. Μνήμη αριθμών – Το παιδί πρέπει να επαναλάβει ακολουθίες αριθμών όπως της ακούει από τον εξεταστή.
 4. Λεξιλόγιο – Ορισμοί λέξεων
 5. Ομοιότητες – Εντοπισμός ομοιοτήτων μεταξύ δύο αντικειμένων ή εννοιών. π.χ. τι κοινό έχει το γάλα με το νερό;
 6. Κατανόηση – Λύσεις, προτάσεις και εξηγήσεις σχετικά με θέματα της καθημερινής ζωής. π.χ. Τι θα κάνεις αν κοπείς στο δάχτυλό σου;

Στις Πρακτικές κλίμακες συμπεριλαμβάνονται:

 1. Κωδικοποίηση
 2. Συμπλήρωση εικόνων – τι λείπει από κάθε εικόνα
 3. Σειροθέτηση εικόνων – ανακατεμένες εικόνες μιας ιστορίας
 4. Συναρμολόγηση αντικειμένων – παζλ
 5. Σχέδια με κύβους – Δημιουργία με βάση συγκεκριμένου σχεδίου
 6. Σύμβολα – Το παιδί βλέπει δύο ομάδες συμβόλων και εντοπίζει όμοια σχήματα
 7. Λαβύρινθοι

 

Στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων υπολογίζονται τρεις δείκτες: o δείκτης λεκτικής νοημοσύνης, ο δείκτης πρακτικής νοημοσύνης και ο γενικός δείκτης, από την επίδοση σε όλες τις υποκλίμακες του τεστ.

 

 

Χριστίνα Ιωσηφίδου

Ψυχολόγος/Ψυχοπαιδαγωγός – MSc Ψυχολογία της Υγείας


 

«Αθηνά τεστ»

Το «Αθηνά τεστ»είναι ένα από τα πιο έγκυρα τεστ διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών, κατασκευασμένο στο Ψυχομετρικό Εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Χορηγείται σε μαθητές του νηπιαγωγείου και των τεσσάρων κυρίως πρώτων τάξεων του δημοτικού. Όπως έχει δείξει η ψυχοπαιδαγωγική έρευνα το εργαλείο αυτό βοηθάει προκειμένου να εντοπιστούν τομείς στους οποίους υπολείπονται τα παιδιά αυτής της ηλικίας και που ευθύνονται για δυσκολίες μάθησης.

Οι 14 δοκιμασίες του αξιολογούν το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού σε τομείς όπως: η νοητική ικανότητα, η μνήμη ακολουθιών, η ολοκλήρωση παραστάσεων, η γραφο-φωνολογική ενημερότητα και η νεύρο-ψυχολογική ωριμότητα. Αφού εντοπιστούν οι δι-ατομικές διαφορές (σύγκριση του παιδιού με συνομηλίκους ως προς μια ικανότητα κάθε φορά) αλλά, κυρίως, οι ενδο-ατομικές (σύγκριση μεταξύ των διαφόρων συναφών ικανοτήτων στο ίδιο πεδίο) και εκτιμηθούν παράλληλα με την κλινική παρατήρηση, φτιάχνεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού.

 

Χριστίνα Ιωσηφίδου

Ψυχολόγος/Ψυχοπαιδαγωγός – MSc Ψυχολογία της Υγείας

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας και κάποιος επιστημονικός συνεργάτης μας θα σας απαντήσει άμμεσα!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search