Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

«Κάθε άνθρωπος είναι φτιαγμένος –από τη φύση του- να κοιτά ψηλά, να οραματίζεται και να προσπαθεί να αγγίξει το όνειρό του. Για να το πετύχει, όμως, χρειάζεται φτερά που θα τον βοηθήσουν να φτάσει γρηγορότερα και ευκολότερα. Τα φτερά είναι οι ικανότητες του καθενός. Κάποιοι, όμως έχουν μικρότερα φτερά και νιώθουν διαφορετικοί. Παρ’ όλ’ αυτά, μπορούν κι εκείνοι ν’ ανέβουν ψηλά- απλώς χρειάζονται δίπλα τους κάποιους για να τους μάθουν τον τρόπο ν’ ανοίγουν τα φτερά τους και να πετούν όλο και πιο ψηλά…»

   Από το οπισθόφυλλο του παραμυθιού «Ο Τρυφερούλης μικροφτερούλης»

Η σχολική επιτυχία αποτελεί κοινό στόχο κάθε μαθητή από τη στιγμή της εισόδου του στο σχολείο. Ωστόσο, ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό μαθητών δεν καταφέρνει να αντεπεξέλθει  στους μαθησιακούς τομείς παρά την ηλικία του, το  νοητικό του δυναμικό και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που του παρέχονται. Ο Samuel Kirk ήταν ο πρώτος που εισήγαγε στον επιστημονικό χώρο τον όρο μαθησιακές δυσκολίες και εκ τότε, ακολούθησαν ποικίλοι ορισμοί.

Σύμφωνα με τον ευρύτερα αποδεκτό ορισμό,

«οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντική δυσχέρεια στην εκμάθηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, λογικής σκέψης ή μαθηματικής ικανότητας. Είναι εγγενείς, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου»

(Hammill, 1993).

Ακόμη, δεν οφείλονται σε αρνητικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, σε αισθητηριακή βλάβη ή σε χαμηλή νοημοσύνη.

Με βάση το DSM-IV, οι μαθησιακές δυσκολίες ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: διαταραχή της ανάγνωσης, διαταραχή των μαθηματικών, διαταραχή της γραπτής έκφρασης και μαθησιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς.

Ενδείξεις στην ανάγνωση:

·         δυσκολία στην αποκωδικοποίηση λέξεων

·         αργός ρυθμός

·         ελλιπής εκφραστικότητα

·         χάσιμο αράδας

·         άστοχος τονισμός

·         αντικαταστάσεις ή αντιμεταθέσεις φθόγγων

·         παραλείψεις λέξεων

Ενδείξεις στη γραφή:

·         μη τήρηση ορίων ανάμεσα στις λέξεις

·         αντικαταστάσεις ή παραλείψεις φθόγγων

·         αντιστροφές ή αντιμεταθέσεις φθόγγων

·         σύγχυση πεζών-κεφαλαίων

·         ορθογραφικά λάθη

Ενδείξεις στο γραπτό λόγο:

·         μικρό σε έκταση κείμενο, φτωχό όσον αφορά το περιεχόμενο και τον πλούτο των ιδεών

·         δυσκολία στην τήρηση της σωστής συντακτικής δομής στις προτάσεις

·         δυσχέρεια στην οργάνωση και συνοχή των ιδεών

Ενδείξεις στα μαθηματικά:

·         δυσκολία στους νοερούς υπολογισμούς

·         σύγχυση συμβόλων

·         δυσκολία στην εκτέλεση των βασικών πράξεων

·         δυσχέρεια στην αυτοματοποίηση της προπαίδειας

·         δυσκολία στην επεξεργασία των ζητουμένων για την επίλυση απλών και σύνθετων προβλημάτων

Όσον αφορά τον όρο δυσλεξία, αναφέρεται σε  ένα φάσμα ειδικών δυσκολιών που εκδηλώνονται στους τομείς της ανάγνωσης, της ορθογραφίας, της γραφής και οι οποίες ενδέχεται να συνυπάρχουν με δυσχέρεια στα μαθηματικά. Η συγκέντρωση, οι κινητικές λειτουργίες, η μνήμη και οι οργανωτικές δεξιότητες μπορεί ακόμη να εμπλέκονται.

Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν θεραπεύονται, ωστόσο μπορούν να αποκατασταθούν με το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος, βάσει του οποίου αξιοποιούνται οι δυνατότητες του μαθητή. Η συνεχής ανατροφοδότηση, η ενθάρρυνση και η δημιουργία κινήτρων αποτελεί βασικό στοιχείο του εξατομικευμένου προγράμματος, καθώς και η συνεργασία του γονέα με τον ειδικό. Η σχολική αποτυχία δεν είναι μονόδρομος για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, «το πέταγμά τους γίνεται ομορφότερο όταν οι άλλοι τους χαϊδεύουν τα φτερά και πετούν μαζί τους».

Στέλλα Μεθενίτη,
Σχολική Ψυχολόγος – Ειδική Παιδαγωγός

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας και κάποιος επιστημονικός συνεργάτης μας θα σας απαντήσει άμμεσα!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search