Λίγα λόγια για τον σχολικό εκφοβισμό (bullying)

 In Άρθρα

Κατά την τελευταία δεκαετία υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για το κοινωνικό φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού στην Ελλάδα, γνωστό και με την Αγγλική ορολογία bullying. Υπάρχουν πολλοί τύποι εκφοβισμού στα παιδιά σχολικής ηλικίας, οι οποίοι  βασίζονται στην έννοια της συστηματικής κατάχρησης εξουσίας.

Μια τελευταία μορφή του εκφοβισμού, με δεδομένο ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές και το διαδίκτυο είναι διαθέσιμα για χρήση από νεαρή ηλικία , είναι η παρενόχληση μέσω διαδικτύου, μια ύπουλη και τρομακτική μέθοδος εκφοβισμού.

Αν και υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά τόσο στο προφίλ δραστών και θυμάτων (π.χ. χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανασφάλεια ή επιθετικότητα ) όσο και στο οικογενειακό υπόβαθρο, υπάρχουν ορισμένα σημεία που τα διαχωρίζουν και υπογραμμίζουν την επιθετική συμπεριφορά των παιδιών. Αυτές οι ατομικές διαφορές, σχετίζονται με τις ψυχολογικές επιπτώσεις της εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Η ισορροπία ανάμεσα στις αιτίες και τις επιπτώσεις δεν είναι πάντα σαφής. Ομοίως, οι διαφορές των δύο φύλων ποικίλουν ανάλογα με την τάξη του σχολείου, ωστόσο, τα αγόρια τείνουν να έχουν μεγαλύτερη σωματική επιθετικότητα, ενώ τα κορίτσια παρουσιάζουν περισσότερο λεκτική επιθετικότητα.

Μεταξύ των διαφόρων παραγόντων για την ‘θυματοποίηση’ των παιδιών, τα πιο συνηθισμένα φαίνονται να είναι τα χαρακτηριστικά που δηλώνουν  «αδυναμία» αλλά και η  «εθνικότητα» του παιδιού. Υπάρχει σίγουρα μια πληθώρα επιπτώσεων που ακολουθεί τον σχολικό εκφοβισμό, τόσο για το θύμα όσο και τον δράστη. Η κατάθλιψη και το άγχος, η επιθετικότητα και η φτωχή ακαδημαϊκή επίδοση εμφανίζονται πιο συχνά σε πολλές μελέτες , με τον αυτοκτονικό ιδεασμό ως μια πιο ακραία  μορφή επίπτωσης. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έντονες επιπτώσεις ψυχικής υγείας και φυσικής κατάστασης μπορεί να εμφανιστούν ως μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες στη μετέπειτα ζωή τους, ειδικά αν δεν υπάρχει κανένα μέτρο πρόληψης και προγράμματα παρέμβασης .

Οι προσπάθειες για σχολικά προγράμματα κατά του εκφοβισμού πρέπει να περιλαμβάνουν προγράμματα συνεργασίας τα οποία να παρέχονται στο σύνολο του σχολικού πληθυσμού και στους γονείς . Όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες αναπτύσσονται με στόχο συνήθως την αύξηση της ευαισθητοποίησης και τη μείωση των συμπεριφορών εκφοβισμού μεταξύ των μαθητών. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις έχουν αναλάβει κάποιες δράσεις σε συνεργασία με τις κοινότητες σε διάφορες περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα , συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας όπως και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στα ελληνικά σχολεία μαζί με την ανεπαρκή κοινωνικό-οικονομική κατάσταση, είναι συχνά οι κύριοι λόγοι που τα προληπτικά μέτρα δεν συνάντησαν σημαντική και διευρυμένη επιτυχία μέχρι τώρα. Χρειάζεται να τονιστεί η ιδιαίτερη σημασία που κατέχει η συνεργασία μεταξύ των μαθητών , των εκπαιδευτικών , των γονέων και της κοινότητας -μαζί με τα συμβουλευτικά κέντρα και υπηρεσίες ψυχικής υγείας-  προκειμένου να αναπτυχθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την αποτελεσματική ανάπτυξη του παιδιού για ένα υγιές και ασφαλές σχολικό περιβάλλον .

Χρήσιμες πηγές:

Recent Posts
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας και κάποιος επιστημονικός συνεργάτης μας θα σας απαντήσει άμμεσα!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search