0

Πρακτικές συμβουλές για την ανάπτυξη της λεκτικής ικανότητας σε κάθε ηλικία…

Ο γονέας είναι αυτός που έχει τον πρωταρχικό ρόλο στην γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Είναι αυτός που θα βοηθήσει να μετατραπεί το πρώτο βαβίσματα του μωρού σε ορθό και ολοκληρωμένο λόγο. Σε [...]

0

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Χρησιμοποιούμε δομημένα εργαλεία όπως το WISC test και το ΑΘΗΝΑ όπου κρίνεται απαραίτητο ώστε να σχεδιαστεί εξατομικευμένο πρόγραμμα βασισμένο στις ανάγκες του παιδιού. WISC – III Το [...]

0

Συμβουλευτική Γονέων

Η ανατροφή των παιδιών είναι σίγουρα μια πολύπλοκη διαδικασία. Το περιβάλλον της οικογένειας είναι αυτό μέσα από το οποίο το παιδί κατά κύριο λόγο μαθαίνει να αποκτά ικανότητες, να επικοινωνεί [...]

0

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Εργοθεραπεία είναι μια επιστήμη αποκατάστασης που προωθεί την υγεία παρέχοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εκτελέσουν ουσιαστικές και σκόπιμες δραστηριότητες. Οι Εργοθεραπευτές εργάζονται [...]